Учениците от най-голямота ОУ “ Св. Св.Кирил и Методий“ гр. Кърджали показаха, че са добри по английски

В  най-голямото ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали се проведе  общински кръг на състезанието за речеви и комуникативни умения на английски език: “ One Man`s Meat ls Another Man`s Poison „. В надпреварата участваха ученици от шести и седми клас. Участниците представиха пред комисия предварително подготвено изложение по темата в рамките на пет минути, след което отговаряха на въпроси, свързано с изложението им. В свободен разговор с членовете на комисията проличаха лингвистичните умения на кирилометодиевци и свободното им боравене с метафори и идеоми.

IMG_22851

Най висок резултат постигнаха Илия Илиев от VI а клас и Валентина Ананиева от VII а клас. Те са допуснати до областен кръг на състезанието. Много добре се представиха и Виктор Иванов, Алпер Симеонов, и Ниляй Шериф, което ги мотивира за участие в бъдещи състезания.IMG_22871