Интересен и нестандартен урок по история и цивилизации

Учениците от V „А”  на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали проведоха интересен и нестандартен урок по история и цивилизации на тема: „Раждането на християнството” в Манастирския комплекс „Свети Йоан Предтеча”. С благия си глас отец Николай завладя децата. Разказа има кога и защо е възникнало християнството? Кой е Исус Христос? Какво знаем за него? С огромен интерес те изслушаха увлекателните разкази за историята на манастирския комплекс.
Децата бяха почерпени в светата обител и си тръгнаха радостни и щастливи, заредени с благодатен дух и знания.
Провеждането на иновативни уроци не е самоцелно. Те повишават качеството на образованието, разчупват шаблоните, привличат вниманието, правят училището модерно. А децата? Те учат, изявяват възможностите си, творят. И с нетърпение очакват новият иновативен урок. По българщина.