ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! МИРНА И ЩАСТЛИВА НОВА 2019 ГОДИНА

Нека 2019 г. да е красива като пролетта, топла като лятото, благодатна като есента и силна и непреклонна като морето през зимата! Най-сърдечни пожелания за сполука и късмет! Повече доброта, надежда и по-добро бъдеще!

Отличен за учениците Любословци от начален етап!

За  поредна година Сдружение на учителите филолози „Любословие” организира Национално състезание по български език и литература съвместно с Министерството на образованието и науката. Целта на състезанието е да се поддържа  любов към родното  българско слово. Да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача. Проверката на функционалната грамотност на учениците е една от основните цели в работата на Сдружението.
Състезанието се провежда в два кръга, във възрастови групи от първи до осми клас. Традиционно е участието в Националното състезание  по български език и литература на учениците  от  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали.
Традиционни са и успехите!
 Отлични резултати  на първи кръг показаха всички ученици от начален етап и бяха класирани за следващия.
Усвояването на книжовния български език е главна задача на всяко българско училище, трябва да бъде основна грижа на всяко българско семейство, на българското общество, сподели директорът на училището Марияна Пеева.
Педагогическият екип в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали ясно осъзнава ролята си на отговорна образователна институция за обучението и възпитанието на учениците в дух на родолюбие и за съхраняване на българския език, за да се гордеят днешните и бъдещи поколения.

Призови места на Националното състезание по български език и литература “Любословие“ и в състезанието „Стъпала на знанието“

Традиционно е участието в Националното състезание  по български език и литература “Любословие“ и в състезанието „Стъпала на знанието“ на учениците  от  Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали. Традиционни са и успехите! За поредна година  учениците от училището с учител Мария Стоянова показват високи резултати. В първи кръг на Националното състезание  по български език и литература “Любословие“ Нихал Ахмед от VII “а” клас е на второ място с 59 точки, а Севил Шевкед от същия клас  е трета  с 58 точки сред 745 ученици от цялата страна. Ученичките с още 4 ученици от същия клас се класират за следващия кръг на състезанието “Стъпала на знанието“ с максимален брой – 50 точки.
Учениците от V “а” клас:  Ивон Паскова, Валентин Солаков и Стела Милушева са трети по резултат с 64 точки сред 788  петокласниците от страната.
Трудно се постигат резултати  на национално ниво. Но професионалните умения на учителите по български език и литература и отговорното отношение на учениците,които с  много труд и желание овладяват български език, макар за много от тях езикът да не е майчин, водят до високи успехи. Благодарение на заложените часове по ИУЧ-БЕЛ, учениците достигат висока комуникативна компетентност, което е в съответствие с изискванията на обществото, самите те изпитват стремеж и потребност да общуват с литературата. Факт е, че технологиите отнемат все повече от времето им и мотивацията за четене е занижена.
Но в училището винаги се намират методи и форми да се работи за повишаване на езиковата грамотност на децата.
Всичко това дава повод за гордост от добре свършена работа в часовете и в извънкласните форми по БЕЛ в училището. Успехите са удовлетворение и награда за труда на учители и ученици. Всички ученици са класирани за следващия кръг на състезанията.
Нека успехът винаги да бъде на страната на знаещите и можещите.

Иновативен урок по математика

Проект „Иновативно училище“

„Като творя и уча – ще сполуча“

На 17.12.2018 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Кърджали се проведе иновативен час по математика в V б“ клас с преподавател г- н Асен Дибеков. Урокът започна с проверка на домашната работа. Възпитаниците отговаряха точно и вярно, като бързо пресмятаха зададените задачи.
Новият урок бе на тема: „Четене и записване на десетични дроби”, в който бяха използвани интерактивни методи и мултимедия. Учениците без проблем се справяха с поставените задачи. Г-н Дибеков, използвайки иновативни методи и похвати, направи урока интересен и разнообразен. В края на часа, включвайки и игрови подход, направи затвърждаване на новите знания.

Коледен турнир по шахмат

      На 18  декември в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”  се проведе Коледен турнир по шахмат. Организатор на събитието е училището с ръководител Федаи Мустафа. Право на участие в него имаха всички ученици-любители на шахматната игра от училището. Контролата се игра 15 минути плюс 5 секунди добавено време за ход. Класираните на първо място получиха грамоти.Участниците бяха от I  до  VII  клас. С много игри /партии/ и добро настроение преминаха двубоите между участниците. Място за провеждане на шахматния турнир  бе кабинета по информационни технологии в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”. Турнира се проведе по швейцарска система.

С пожелание  за по-нататъшни победи и успехи на учениците в следващи турнири!

Коледарите от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ при областния управител

Коледари от най-голямото основно  училище в областта ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ наричаха за здраве и берекет при областния управител. В духа на народната традиция пъстрата коледарска дружина пя и нарежда за плодородие, пълни кошари, буен огън в огнището и гостоприемни стопани. Децата припомниха какво повелява християнската обредност на Игнажден – денят на Свети  Игнатий Богоносец, след който в миналото коледарските дружини са тръгвали по къщите. Първият гост на празника ви да е заможен и добронамерен, благословиха  коледарите областния управител и неговия екип. Чанев нагости дружината с бонбони, а на всяка гега сложи геврече. Той поздрави децата за старанието и всеотдайността, с която тачат и възраждат българските обичаи, пожела им да са силни и здрави и да намерят много последователи сред връстниците си.

Иновативен урок във II „а” клас при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали

Ученици от II „а” клас при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали с класен ръководител Красимира Райковска изнесоха иновативен урок по Български език и литература на тема: „Снежанка и седемте джуджета” от Братя Грим. Гости на урока бяха директорът на училището Марияна Пеева, зам. директорът  Димитър Ликоманов, пед. съветник Елена Младенова. Присъстваха и много родители.

    Урокът е част от поредицата уроци по проект „Иновативно училище”- „Като творя и уча, ще сполуча”. Децата драматизираха популярната приказка от Братя Грим, като се превъплътиха в различни роли, а в драматизацията участваха гости „актьори” от единадесета немска трета паралелка на ЕГ „Христо Ботев” гр. Кърджали  с класен ръководител госпожа Рада Ангелова. С учениците от тази паралелка второкласниците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали са провели и други съвместни уроци.