Призови места на Националното състезание по български език и литература “Любословие“ и в състезанието „Стъпала на знанието“

Традиционно е участието в Националното състезание  по български език и литература “Любословие“ и в състезанието „Стъпала на знанието“ на учениците  от  Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали. Традиционни са и успехите! За поредна година  учениците от училището с учител Мария Стоянова показват високи резултати. В първи кръг на Националното състезание  по български език и литература “Любословие“ Нихал Ахмед от VII “а” клас е на второ място с 59 точки, а Севил Шевкед от същия клас  е трета  с 58 точки сред 745 ученици от цялата страна. Ученичките с още 4 ученици от същия клас се класират за следващия кръг на състезанието “Стъпала на знанието“ с максимален брой – 50 точки.
Учениците от V “а” клас:  Ивон Паскова, Валентин Солаков и Стела Милушева са трети по резултат с 64 точки сред 788  петокласниците от страната.
Трудно се постигат резултати  на национално ниво. Но професионалните умения на учителите по български език и литература и отговорното отношение на учениците,които с  много труд и желание овладяват български език, макар за много от тях езикът да не е майчин, водят до високи успехи. Благодарение на заложените часове по ИУЧ-БЕЛ, учениците достигат висока комуникативна компетентност, което е в съответствие с изискванията на обществото, самите те изпитват стремеж и потребност да общуват с литературата. Факт е, че технологиите отнемат все повече от времето им и мотивацията за четене е занижена.
Но в училището винаги се намират методи и форми да се работи за повишаване на езиковата грамотност на децата.
Всичко това дава повод за гордост от добре свършена работа в часовете и в извънкласните форми по БЕЛ в училището. Успехите са удовлетворение и награда за труда на учители и ученици. Всички ученици са класирани за следващия кръг на състезанията.
Нека успехът винаги да бъде на страната на знаещите и можещите.