ДНИТЕ ДО 12 АПРИЛ ЩЕ СА НЕПРИСЪСТВЕНИ В УЧИЛИЩЕ

Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването.
Обучението на учениците ще продължи в електронна среда.
Министерството на образованието и науката изпрати препоръки към училищата по преценка на учителите да се редуват уроци за упражнения с преподаването на нови знания, както и да се използват по-пълноценно възможностите на проектно-базираното обучение. На този етап в училищната документация не е необходимо да се вписват оценки, а учителите трябва да следят ангажираността и активността на всеки свой ученик.
На официалната страница на Министерството образованието и науката е обявен „Телефон е-образование“ с номер 0800 10 112, на който могат да се отправят въпроси и предложения, свързани с учебния процес.

ВАЖНО!!!

За периода на грипната ваканция от 16 до 29 март Уча.се подарява безплатен абонамент за всички 16 000+ видео урока и теста. Само трябва да направите регистрация.
Важно! Във връзка с пандемията COVID-19, Kahoot! обявява безплатен достъп до пълната функционалност на системата за всички потребители.
https://kahoot.com/

 

Съобщение

Уважаеми родители и мили деца, БНТ2 става временно образователен канал, като уроците в ефира ще се излъчват от 9 -12 ч. и 14-17 ч.

От 17 март (вторник) по БНТ 2 започва излъчването на телевизионни уроци за най-малките ученици

 

Линкове за свободен достъп до електронни ресурси

https://klett.bg
https://izkustva.bg
http://www.bititechnika.com
http://www.prosveta.bg/
https://www.archimed.bg/
http://pedagog6.com/

Електронно четими учебници

МОН – Списък на издателствата,
предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката  учебници – печатни издания, от I до VII клас включително

„Електронно четим учебник” е електронен продукт, чието съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрения учебник, създаден като печатно издание.

Издателска група „Анубис” ООД, „Булвест 2000” ООД, „Клет България” ООД, Oxford University Press:
https://sales.anubis-bulvest.com/parents/login

Издателство „Архимед 2“: http://www.arhimedbg.com/

„БГ Учебник” ЕООД: http://bguchebnik.com/bel/

„Бит и техника” ООД: http://www.bititechnika.com/

ИК „Домино” ЕООД: http://ebook.domino.bg

„Изкуства” ЕООД:
Учебник по Музика за I класhttps://izkustva.bg/music1.php
Учебник по Музика за II класhttps://izkustva.bg/music2.php
Учебник по Английски език за II клас – https://izkustva.bg/eng2.php
Учебник по Музика за III клас https://izkustva.bg/music3.php
Учебник по Компютърно моделиране за III клас https://izkustva.bg/km3.php
Учебник по Музика за V клас https://izkustva.bg/music5.php
Учебник по Музика за VI клас https://izkustva.bg/music6.php
Учебник по Информационни технологии за VI клас https://izkustva.bg/it6.php
Учебник по Музика за VII клас https://izkustva.bg/music7.php
Учебник по Информационни технологии за VII клас https://izkustva.bg/it7.php

„Макмилан Пъблишърс Лимитид”, представлявано от „Инглиш Бук Сентър” ООД и „ЮНИОН ПРЕС” ЕООД:
http://www.macmillanenglish.com/international/bulgaria/

СД „Педагог 6” – Делев, Луизова и с-ие: http://free.pedagog6.com/

„Издателство Питагор” ООД:
http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_I_klas.pdf
http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_II_klas.pdf
http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_I_klas.pdf
http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_II_klas.pdf

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид” и САНПРО: http://www.pearson.bg/home/

Издателска група „Просвета”: http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

ИК „Рива” АД: https://uchebnicite.bg/

„Юнивърс ” ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Express Publishing”:
http://www.expresspublishingbg.com/bg/catalog/digi-books

Контакти на педагогическия персонал

Учител
Длъжност
Назначен на щатно място
Е-mail
 г-жа
Трошанова
Старши учител, детска градина
Подготвителен клас
niko_lina69@abv.bg
г-жа
Райковска
Старши учител,
начален етап
III клас
krasimira_raikovska@abv.bg
г-жа
Шелер
Старши учител,
начален етап
III клас
tania.scheller@abv.bg
г-жа
Добрева
Старши учител,
начален етап
III клас
dobreva_gp@abv.bg
г-жа
Хорсикян
Старши учител,
начален етап
IV клас
tinahors@abv.bg
г-жа
Профирова
Старши учител,
начален етап
IV клас
rumianapr@abv.bg
г-жа
Кадир
Старши учител,
начален етап
IV клас
gulferkadir@gmail.com
г-жа
Дилова
Старши учител,
начален етап
I клас
vd_63@abv.bg
г-жа
Грозева
Старши учител,
начален етап
I клас
margoto_57@abv.bg
г-жа
Иванова
Старши учител,
начален етап
I клас
elipavlova60@abv.bg
г-жа
Делчева
Старши учител,
начален етап
II клас
nina_jeniko@abv.bg
г-жа
Митрева
Главен учител,
начален етап
II клас
poli_nm@abv.bg
г-жа
Бошева
Старши учител,
начален етап
II клас
valeria.bosheva@gmail.com
г-жа
Стоянова
Старши учител,
начален етап
Английски език
kleopatra_99@abv.bg
г-жа
Попова
Старши учител, в прогимназиален етап
Български език и литература
mariko_san69@abv.bg
г-жа
Стоянова
Старши учител, в прогимназиален етап
Български език и литература
msand@abv.bg
г-н
Кузманов
Старши учител, в прогимназиален етап
Български език и литература, Технол. и пр.
hkuzmanov@abv.bg
г-жа
Али
Старши учител, в прогимназиален етап
Английски език
senay1967@abv.bg
г-жа
Йорданова
Учител, в прогимназиален етап
Немски език
margo_17@abv.bg
г-жа
Щерева
Учител, в прогимназиален етап
Руски  език,
Музика
mitra.shtereva@gmail.com
г-н
Дибеков
Старши учител, в прогимназиален етап
Математика, Физика и астр. Инф. технол.
asen.dibekov@abv.bg
г-жа
Сарлова
Старши учител, в прогимназиален етап
Математика,
Инф. технол.
sarlova_karjali@abv.bg
г-н
Мустафа
Старши учител, в прогимназиален етап
Математика, Физика и астр. Инф. технол.
fero_musi@abv.bg
г-н
Драгнев
Старши учител,  в прогимназиален етап
География и икономика, История и цив.
lubomir_dragnev@ abv.bg
г-жа
Милушева
Главен учител,  в прогимназиален етап
Биология и ЗО, Химия и ООС, , Човекът и пр.
ianakj@abv.bg
г-жа
Хабилова
Ръководител на направление „ИКТ“
III-VII клас
nurdjan@gbg.bg
г-жа
Митева
Учител по изобразително изкуство
V-VII клас
veska1974@abv.bg
г-н
Стоилов
Учител по физ. възпитание и спорт
I-IV клас
ivantoncheff@gmail.com
г-жа
Петкова
Учител, в прогимназиален етап
Физическа култура и спорт
anelia.ivanova73@yahoo.com
г-жа
Ковачева
Старши ресурсен учител
ПГ-VII клас
katikovacheva@abv.bg
г-жа
Младенова
Педагогически съветник
ПГ-VII клас
elena_77k@abv.bg
г-жа
Дановска
Учител  в
ГЦОУД
I-IV клас
desislava_danovska92@abv.bg
г-жа
Себахтин
Учител  в
ГЦОУД
I-IV клас
ayse_tuni@abv.bg
г-жа
Рушанова
Учител  в
ГЦОУД
I-IV клас
miglena_ruchanova@abv.bg
г-жа
Петкова
Учител  в
ГЦОУД
I-IV клас
tanq.boqnova75@abv.bg
г-жа
Русева
Учител  в
ГЦОУД
I-IV клас
mruseva_32@abv.bg
г-жа
Гинева
Старши учител
в ГЦОУД
I-IV клас
nevenkahg@abv.bg
г-жа
Чилингирова
Старши учител  в
ГЦОУД
I-IV клас
rosena_1962@abv.bg
г-жа
Гъдова
Старши учител
в ГЦОУД
I-IV клас
aysegadova@abv.bg
г-жа
Кирчева
Учител  в
ГЦОУД
 I-IV клас
radostina_1986@abv.bg
г-жа
Кьорова
Старши учител
в ГЦОУД
V клас
nazmis_81@abv.bg

Дистанционна подкрепа за самоподготовка

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
  Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
 •  Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

СЪОБЩЕНИЕ!!!

Уважаеми ученици и родители, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас, и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, налага училищната система да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г.
За периода 16.03-27.03.2020 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали ще организира виртуално и дистанционно обучение чрез електронния дневник „ШКОЛО“, образователната платформа https://classroom.google.com/, електронната поща на преподавателите, групите, в които Вие и Вашите учители са включени, образователния сайт „Уча.се“ и др. По този начин в домашни условия ще Ви се оказва подкрепа за самоподготовка и упражнения, като Ви се изпращат материали, линкове към безплатни образователни ресурси, филми и др., поставят Ви се конкретни задачи – индивидуални или групови, и се поддържа активна обратна връзка чрез коригиране и допълнителни задачи. Класните ръководители ще Ви предоставят линкове към електронните варианти на учебници на различни издателства, както и електронните ресурси на редица доставчици, които имат разработени видеоуроци. Предпоставки за поддържането на непрекъснатостта на обучението чрез преподаване и учене от разстояние са високата мотивация, добрата организация, свързаността и уменията на всички участници в учебния процес – директори, учители, ученици и родители.
Вярвам, че заедно ще успеем да се справим с извънредното положение!
Ръководство на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Министър Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат противоепидемични мерки за цялата страна

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб,министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.:
–        Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;
–        Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;
–        Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;
–        Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
–        Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);
–         Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;
–        Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции,включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения;
–        Отменят се т. I, т. от 5 до 11 и т. IIот Заповед № РД-01-122/11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.
Заповедта е съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.
Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.
Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.
Заповедта на министър Ананиев може да намерите -тук