СЪОБЩЕНИЕ!!!

Уважаеми ученици и родители, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас, и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, налага училищната система да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г.
За периода 16.03-27.03.2020 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали ще организира виртуално и дистанционно обучение чрез електронния дневник „ШКОЛО“, образователната платформа https://classroom.google.com/, електронната поща на преподавателите, групите, в които Вие и Вашите учители са включени, образователния сайт „Уча.се“ и др. По този начин в домашни условия ще Ви се оказва подкрепа за самоподготовка и упражнения, като Ви се изпращат материали, линкове към безплатни образователни ресурси, филми и др., поставят Ви се конкретни задачи – индивидуални или групови, и се поддържа активна обратна връзка чрез коригиране и допълнителни задачи. Класните ръководители ще Ви предоставят линкове към електронните варианти на учебници на различни издателства, както и електронните ресурси на редица доставчици, които имат разработени видеоуроци. Предпоставки за поддържането на непрекъснатостта на обучението чрез преподаване и учене от разстояние са високата мотивация, добрата организация, свързаността и уменията на всички участници в учебния процес – директори, учители, ученици и родители.
Вярвам, че заедно ще успеем да се справим с извънредното положение!
Ръководство на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали