УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И ГОСТИ!

Представяме Ви графика, по който ще протече откриването на новата 2021/2022 учебна година на 15-ти септември.

10:00 ч. – Тържествено откриване на учебната година за подготвителна група, първокласниците и петокласниците в училищния двор.

11:00 ч. – Класните ръководители на II „а, б, в“ клас и учителите от ГЦОУД посрещат своите ученици в двора на училището,  влизат в сградата през вход ЗАПАД и ги насочват към класните стаи.

11:15 ч. – Класните ръководители на III „а, б, в“ клас и учителите от ГЦОУД посрещат своите ученици в двора на училището,  влизат в сградата през вход ЗАПАД и ги насочват към класните стаи.

11:30 ч. – Класните ръководители на IV „а, б, в“ клас и учителите от ГЦОУД посрещат своите ученици в двора на училището,  влизат в сградата през вход ЗАПАД и ги насочват към класните стаи.

11:45 ч. – Класните ръководители на VII „а, б, в“ клас посрещат своите ученици в двора на училището,  влизат в сградата през вход ЗАПАД и ги насочват към класните стаи.

12:00 ч. – Класните ръководители на VI „а, б, в“ клас посрещат своите ученици в двора на училището,  влизат в сградата през вход ЗАПАД и ги насочват към класните стаи.

След приключване на часа на класа, учениците по класове под ръководството на класния ръководител напускат сградата на училището по указания маршрут, като спазват мерките за дистанция.

Ръководството на училището умолява всички родители да не изпращат деца със симптоми, характерни за респираторни заболявания /температура, кашлица, хрема/ на училище.