Отново сред най-добрите!

Традиционно е участието на учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали в националното състезание „Стъпала на знанието“ по български език и литература от 5. до 12. клас на Сдружение „10 книги“, Софийски университет и с подкрепата на МОН.
Традиционни са и успехите!
За поредна година учениците от прогимназиален етап са сред най-добрите и печелят златни медали от състезанието.
То се провежда в три кръга, а задачите се разработват и проверяват от национална комисия.
Шестокласниците Берке Наим, Дамла Мустафа, Елиф Билял, Йоана Илиева и Людмила Боянова, взели участие в състезанието, са класирани с максималния брой точки – 50 във финалния  кръг и получават златни медали.
Седмокласниците Ивайла Георгиева, Билгехан Хюсеин и Садък Таксиров получават златни медали за отличното си представяне. Трудно се постигат резултати на национално ниво, но професионалните умения на учителите по български език и литература и отговорното отношение на учениците и желанието им да овладеят нормите на българския език, водят до високи успехи. Благодарение на подкрепата на ръководството на училището  за допълнителни часове по български език и литература, работата по национални програми и проекти повишава езиковата грамотност, създава се потребност за общуване с литературни текстове.
Успехите са удовлетворение и гордост за добре свършена работа в часовете и в извънкласните форми по български език и литература в училището!