Проект „У.Т.Р.Е. за всеки ученик”

„Опознай родината си, за да я обикнеш”
Алеко Константинов
Условия за равен достъп до качествено образование за всички ученици е основната цел на проект «У.Т.Р.Е. за всеки ученик (Учение и Творчество в Равенство и Единство за всеки ученик)», спечелен от ОУ «Св. Св. Кирилл и Методий» гр. Кърджали и финансиран от ЦОИДУЕМ по Договор № БС-33.15-2-002/ 29.09.2016. Предвидените по проекта допълнителни съвместни образователни и учебно-познавателни дейности с учениците, компенсират социални, езикови и комуникативни дефицити, което е необходима предпоставка за бъдещата успешна социална интеграция и реализация на всеки ученик.
В рамките на дейността на клубовете за допълнителни занимания по проекта на 17 и 18 февруари 2018 г. се проведе съвместна учебно-познавателна дейност под формата на двудневна екскурзия до гр. София. Учениците от 3 и 4 клас, участници в клубовете за допълнителни занимания по проекта – „Знам и мога“, „Приказен свят без граници“ и „Изкуството ни обединява“ с ръководители Павлина Митрева, Валентина Дилова и Ели Иванова посетиха най-големия детски научен център в Източна Европа – „МУЗЕЙКО”. Образователния екип на „Музейко” беше приготвил за любознателните ученици от най-голямото основно училище в областта ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали забавни игри, мисии и интерактивна програма за най-интересното от света на „Музейко”. В планетариума имаха беседа за звездите и създаването на Вселената, Слънчевата система, енергията, сталактити и сталагмити. При изпълнението на поставените мисии децата показаха високи знания и умения, придобити по време на учебния процес.
На 18.02.2018 г. учениците посетиха Националния военноисторически музей гр. София. Това е единственият музей в България, който предлага три експозиции – външна открита експозиция на бойна техника; постоянна експозиция, представяща различни периоди от историята на България и временни изложби на различна тематика, както и няколко колекционни зали.
Учениците с интерес слушаха историята на българската войска, нейните победи, слава и героизъм от основаването на българската държава до наши дни. Разгледаха и колекцията на Александър I Батенберг, цар Фердинанд и цар Борис. Децата с огромен интерес наблюдаваха изложените съоръжения и бойна техника.
По повод 145 г. от обесването на Апостола на свободата Васил Левски на учениците беше представена и най-успешната образователна програма на Националния военноисторически музей – „Васил Левски – вчера и днес”. Посещението в Националния военноисторически музей гр. София повиши историческата култура на учениците и стимулира опазването на националната памет. Подтикна учениците да преследват по-задълбочено разбиране за личностите, местата и събитията, изградили основите на съвременната българска държава.
За всички участници, проведената екскурзия бе едно вълнуващо преживяване, наситено с положителни емоции и получаване на нови знания и умения, а за някои от децата и първата екскурзия с нощувка без мама и тате:). Учители и ученици участници в екскурзията заедно обобщиха, че пътуването ни дава познания, разширява мирогледа ни, запознава ни с много нови хора, култури и места.
„Светът е книга и тези, които не пътуват, четат само една страница“.
/Августин Блажени/