ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА
На 17.09.2018 г. тържествено откриване на учебната 2018-2019 година от 09.00 часа в двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали
Класни ръководители:
I „а“ клас – Николина Делчева
I „б“ клас – Павлина Митрева
I „в“ клас – Валерия Бошева
II „а“ клас – Красимира Райковска
II „б“ клас – Станка Шелер
II „в“ клас – Галина Петрова-Добрева
III „а“ клас – Тинка Хорсикян
III „б“ клас – Румяна Профирова
III „в“ клас – Гюлфер Кадир
IV „а“ клас – Валентина Дилова
IV „б“ клас – Маргарита Грозева
IV „в“ клас – Ели Иванова
V „а“ клас – Мария Стоянова
V „б“ клас – Яна Милушева
V „в“ клас – Хараламбий Стефанов
VI „а“ клас – Асен Дибеков
VI „б“ клас – Шенай Али
VI „в“ клас – Анелия Петкова
VII „а“ клас – Венера Сарлова
VII „б“ клас – Любомир Драгнев