Уважаеми родители,
От името на ръководството и целия колектив на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали, сме силно загрижени за подготовката на предстоящата учебна година.
Очаква ни много по-различна и нелека учебна година.
В училището предвиждаме да се извършва ежедневна и многократна дезинфекция на общите помещения, кабинетите, повърхностите, вратите и силна хигиена на санитарните помещения.
Осигурили сме дезинфектанти във всяка класна стая, кабинети и санитарни възли.
Предвиждаме изключително строг филтър на входа, периодично измерване на температурата и връщане на ученици с грипоподобни симптоми.
Влизане в сградата при стриктно спазване на определения вход и график.
Дистанция в училище с много  ученици трудно може да бъде спазвана.
Не е уместно да се очаква, че учениците ще си стоят тихо и кротко по цял ден в стаята. Няма как да се случи това.
Целият учителски екип ще положи максимални усилия, за да няма струпване на ученици нито в коридорите, нито в местата за хранене.
Това ще бъде най-трудната ни задача.
След всички тези мерки ще се опитаме да имаме и ефективен учебен процес.
Уважаеми родители, Вашата подкрепа и силно разбиране ще ни бъдат от полза повече от всеки друг път. Говорете и насърчавайте децата си, за да се пазим взаимно в общата ни мисия към връщане в нормалното живеене. Носенето на маски е отегчително и неудобно преживяване, но е единственото защитимо за тези около нас – най-вече в коридорите.
Човешки и сърдечно Ви молим, не изпращайте дете с дори и малки съмнения за грипоподобно заболяване в училище. Всички искаме да бъдем здрави!
Не е реалистично да се очаква от нас – учители и ръководство, че сами можем да се справим в тази крайно различна ситуация.
Молим за активното Ви участие на родителските срещи в реална или виртуална среда. Запознайте се с плана за дейности в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали при COVID-19 и Ви молим да гледаме и вървим в една посока, въпреки различната ситуация!
За всички ни ще е добре да бъдем заедно в трудното излизане от кризата.
В годината на COVID-19 училището ни е изправено пред изключително трудната мисия – да учим и да се опазим здрави!
Всички заедно да помислим за всичко, заедно за децата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали!