Пътуваща фотоизложба „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция“,

Председателя на 44-тото Народното събрание г-жа Цвета Караянчева и областния управител г-н Никола Чанев откриха пътуващата изложба „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция“ в сградата на театъра.  На откриването присъстваха депутатите г-жа Адлен Шефкет и г-н Ерол Мехмед и кмета на областния град г-н Хасан Азис  Ученици, учители и директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ бяха поканени на събитието.