Призови места за кирилометодиевци

За поредна година Сдружение на учителите филолози „Любословие” организира Национално състезание по български език и литература съвместно с Министерството на образованието и науката. Целта на състезанието е да се поддържа  любов към родното  българско слово. Да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача. Проверката на функционалната грамотност на учениците е една от основните цели в работата на Сдружението.
Състезанието се провежда в два кръга, в няколко възрастови групи.
Традиционно е участието в Националното състезание  по български език и литература на учениците  от  Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали.
Традиционни са и успехите!
Ученичката Нихал Ахмед от VII “а“ клас е класирана на второ място и ще получи Сребърна грамота, на трето място с Бронзова грамота  е  Севил Шевкед също от VII “а“ клас. Стела  Милушева от V “а“ клас също е в челната тройка-класирана е на трето място в състезанието. Техен учител по български език и литература е Мария Стоянова.
На второ място е класирана Нехир Казълърмак от IV “б“ клас с учител Маргарита Грозева.
Катерина Тонева от III “а“  клас с учител Тинка Хорсикян  е  на трето място. Достойно са се представили и останалите ученици, участвали в състезанието.
Всичко това дава повод за гордост от добре свършена работа в часовете и в извънкласните форми по български език и литература в училището. Успехите са удовлетворение и награда за труда на учители и ученици.