Национална програма “Иновации в действие”

На 07 и 08.11.2019 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали се реализира мобилност за обмен на успешни иновативни практики по Национална програма „Иновации в действие“. Целите на програмата са свързани с подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.
Основната цел на училищната иновация е да се повиши качеството на образователния процес, посредством иновативни педагогически методи, проектно-базираното обучение, както и използването на дигитални средства и информационни технологии в обучението. Сътрудничеството се проведе между иновативните училища ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали, 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” гр. София и СУ „Свети княз Борис I“ с. Старцево, общ. Златоград. Гости на мероприятието бяха Али Хасан, старши експерт по природни науки и екология от РУО-Кърджали, родители, учители и ученици. Домакините представиха на гостите успешната работа по  проект „Иновативно училище“. В неформална обстановка и преки разговори учителите от трите училища заедно споделиха  опита и впечатленията си от работата  в областта на иновациите.
 Директорите на гостуващите училища изразиха благодарност за споделените успешни практики и заявиха, че екипите си тръгват заредени с много идеи.