Иновационен урок във II „б“ клас на ОУ”Св. Св.Кирил и Методий”гр.Кърджали

Открит иновационен урок бе изнесен в начален етап във II „б“ клас на ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали с класен ръководител П. Митрева на тема:Транспортните средства в родното селище. Интердисциплинарната практика беше споделена с родители и преподаватели от училището.
В часа учениците показаха своите знания и умения по околен свят. Те с лекота презентираха, решаваха кръстословица, откриваха, групираха, оцветяваха и създаваха текст към темата на урока съвместно с група ученици от VI „б“ клас за видовете основни групи транспортни средства в родното селище.
Благодарение на приложените различни иновации учениците имаха възможност в урока да се срещнат и с професионалисти по темата –Управителя на автогара „21-ви век“ гр. Кърджали, Началника и ръководител движение на ж.п. гарата в реална работна среда.
Идеята на тази среща беше децата да се запознаят с дейността на служителите на практика. Те им разказаха много интересни моменти за спецификата на тяхната работа. С интерес малчуганите проследиха действията на служителите. Голямо въодушевление и еуфорията предизвика демонстративното пускане и снемане на бутоните на таблото при ръководител движение на ж.п. гарата.
В края на срещата децата благодариха на служителите и заявиха, че с нетърпение очакват следващата среща.
Така децата развиха умения за учене чрез сътрудничество и взаимодействие- работа в екип, комуникативно и креативно мислене.