Списък на учениците класирани за областния кръг на олимпиадата по Физика

Уважаеми колеги, ако са пропуснати ученици, моля да изпратите протоколите на следния e-mail: ou_svetii_kj@abv.bg.
Олимпиадата по ФИЗИКА ще се проведе в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали на 23.02.2020 г. от 14.30 часа.

КЛАСИРАНИ ФИЗИКА 23.02.2020

Списък на учениците класирани за областния кръг на олимпиадата по Химия и опазване на околната среда

Уважаеми колеги, ако са пропуснати ученици, моля да изпратите протоколите на следния e-mail: ou_svetii_kj@abv.bg.
Олимпиадата по ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ще се проведе в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали на 16.02.2020 г. от 09.00 часа.

КЛАСИРАНИ ХООС 16.02.2020

Списък на учениците класирани за областния кръг на олимпиадата по Астрономия

Уважаеми колеги, ако са пропуснати ученици, моля да изпратите протоколите на следния e-mail: ou_svetii_kj@abv.bg.
Олимпиадата по астрономия ще се проведе в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ на 16.02.2020 г. от 14.00 часа.

АСТРОНОМИЯ КЛАСИРАНИ 16.02.2020