„Написаното остава! Пиши правилно!”

Над 91 ученици от I до IV клас при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  гр. Кърджали се включиха в кампанията  по масово писане на  диктовка, организиран от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките. Малките ученици за първа година участваха  в тази интересна инициатива.    В условията на дистанционно обучение, това беше  за тях и техните преподаватели още по-голямо предизвикателство. За всички участници организаторите бяха подготвили стикери, а за най-добрите – тениски с логото на кампанията. Сред отличилите се са:  Никола Йорданов, Нилда Шериф и Еджрин Шабан от I a клас, с класен ръководител г-жа В. Дилова; Денис Гъдов, Йляйда Събинова, Тюляй Мехмедали от I б клас,  с класен ръководител г-жа М. Грозева; Йоана Илиева, Дамла Мустафа и Елиф Билял от II a клас, с класен ръководител г-жа Н. Делчева; Людмила Чавдарова, Къймет Кязим, Даная Мустафаджикова  и Дилек Халил от II б клас, с класен ръководител г-жа П. Митрева. Най-многобройна беше групата на IV a клас, с класен ръководител г-жа Т. Хорсикян, които показаха отлична си подготовка по правопис за НВО.
За шеста поредна година кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“ привлича все повече малки и големи ученици. Целта е не само да се проверят знанията  за българския правопис и пунктуация, а  да се засвидетелства почит към българската просвета и култура и към българските учители. Учениците от начален етап  в при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” са пред прага на дългоочакваната ваканция. Изминалият месец май за тях беше месец, изпълнен с прекрасни празници, които децата отбелязаха с интересни и креативни дейности.
Участието им в Кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“ им показа, колко важна за е грамотността за доброто образование на всеки човек!