ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС
Във първи клас научих в час мирно да седя,
да смятам, пиша и на срички да чета.
Букварчето прочетох от началото до края.
С много нови хора успях да се запозная.
Във втори клас таблицата аз научих
и доста нови знания отключих.
В много състезания участвах
и с времето все повече пораствах.
Трети клас – предмети нови.
Пълен бе със прилагателни, глаголи.
Ходих на екскурзии със моя клас.
Справях се отлично аз във всеки час.
Завършвам аз четвърти клас сега
и спомням си за всичките научени неща.
Искам да благодаря на моите учители –
те са истински съвременни будители!
                              Катерина Тонева 4 А клас

Две сестри от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Кърджали с награди от национален конкурс

Ученичката Иванка Чавдарова Боянова от 5 клас от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Кърджали е получила трето място в националния конкурс „България в картини и слово“ с ръководител Веска Митева, раздел изобразително изкуство – трета възрастова група /5-8 клас/. Нейната по-малка сестра Людмила е с поощрение за бъдещи успехи – втора възрастова група /1-4 клас/. Тя е ученичка в същото училище – 2 клас с ръководител Таня Петкова.

Конкурсът се провежда за седми път. Той е организиран от Министерството на образованието, Община Търговище и Обединения детски комплекс. С рисунки, литературни творби и презентации участваха ученици от 6 до 10 клас от цялата страна. Целта на конкурса е да насърчи творческия потенциал на учениците да пресъздадат достойнството и красотата на значими исторически, културни, природни забележителности в България, както и да популяризират обекти, традиции, събития от родния си край.

Открит урок във виртуална класна стая на платформата Microsoft Teams

С открити уроци във виртуални класни стаи ученици и учители на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали показаха как учат в електронна среда. Учители и ученици демонстрираха как учат в електронна среда от разстояние с открити уроци във виртуалните класни стаи. От  16.03. 2020 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали, учебният процес протича  виртуално и дистанционно  в платформата Microsoft Teams.
Предизвикателство за учители,  ученици  и техните родители, с което се справихме успешно! Виртуалната класна стая позволява на учителите  и учениците да провеждат занятията си в онлайн среда чрез интeрнет връзка. Тя осигурява възможност за онлайн учене и  се доближава до реалното преподаване в класната стая в училище. Учителите и учениците могат да дискутират, да гледат презентации, да обсъждат и да задават и отговарят на въпроси чрез различните функции на виртуалната класна стая – възможност за чат, споделяне на екран, видео, презентиране на учебния материал, провеждане на анкета , тестове и др.
Обучението по Човекът и природата се провежда „от разстояние“, но това не намали интереса  и активността на учениците. Те работиха активно, решаваха задачи, изработваха проекти по теми, свързани с раздел „Жизнени процеси на организмите“. На 05.06.2020 г. в платформата за дистанционно обучение се проведе „открит урок“ на тема: Хранене, дишане и отделяне при човека, за споделяне на добри практики в прогимназиален етап. Учениците, подкрепяни и ръководени от техният учител г-жа Яна Милушева,  с радост показаха какво са научили и с гордост представиха  своите проекти, по които са работили с голямо желание на тема: Нашата храна и Дихателна система на човека.
Като гости на урока „присъстваха“ г- жа Марияна Пеева – директор на училището, г-н Сюлейман Мустафа – зам директор по учебната дейност и много учители от училището. „Човекът е част от природата, затова трябва да се грижим отговорно за опазване на околната среда! Нашето здраве е в нашите ръце – трябва да се грижим отговорно и за нашето здраве!“ посъветва младите природолюбители г-жа Пеева и изрази своето задоволство от резултатите, които постигат учениците в условията на дистанционното обучение.