Чудният свят на веществата

На 23 февруари,  с учениците от   VI “б“ клас се проведе бинарен урок по човекът и природата и информационни технологии на тема: „Видове вещества и градивните им частици“.

С помощта на интересни задачи, изработени с програмите Excel  и Paint и интерактивни модули създадени с приложението LearningApps.org, от г-жа Хабилова и г-жа Милушева, учениците затвърдиха и разшириха знанията си за електронни таблици, за атоми, молекули, йони, състав и строеж на веществата. Достигнаха до извода, че съставът и строежът на веществата, определят свойствата и употребата им.

Гост на урока бе директорът на училището, г-жа Марияна Пеева, която поздрави учениците за отличното представяне.