ПОКАНА ЗА ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Относно: Избор на нов Обществен съвет

Уважаеми/уважаема  господин/госпожо ………………………………………

На 03.02.2020 г. от 18:00 часа в актовата зала на училището ще се проведе делегатско събрание за излъчване на родители – членове и резервни членове на Обществения съвет към училището.  При следния дневен ред:

  1. Запознаване с глава XIV от Закона за предучилищното и училищното образование, относно създаване на обществените съвети към училищата и с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  2. Избор на членове на Обществения съвет на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали.
  3. Избор на резервни членове на Обществения съвет на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали.
  4. Избор на председател на Обществения съвет.
 Марияна Пеева
Директор на ОУСв. Св. Кирил и Методий” – Кърджали