Национално състезание по математическа лингвинстика

От 24.01. до 26.01.2020 г. в Благоевград се проведе Националното състезание по математическа лингвистика. Организатори на състезанието са МОН и РУО – Благоевград. Домакини на Националното състезание по математическа лингвистика са РУО – Благоевград и ПМГ „Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград.
Състезанието включваше три задачи и беше с продължителност 4,5 часа.
Задачите са на езици от цял свят. Дадени са думи или изречения на съответните езици и преводи на български към тях. Целта е на базата на логически съждения да се достигне до извеждане на езикови правила и решение на контролните примери към всяка задача. се проведе Националното състезание по математическа лингвистика.
Ученичката Ангела Раева от V „a“ клас e класирана на III място, а Джерен Мурат от  V „a“ клас – поощрителна награда в тяхната възрастова група на Националното състезание по математическа лингвистика.