Литературни творби

Дейности, свързани с 11 май – Патронния празник на училището и с 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
Eлектронна книжка на 2 б клас
razkaz Тимур Азиз 5а клас 
Слава в букви Йоанна 5а клас
Кирил и Методий – Катерина Тонева 4а
Ферад Ферад 6 б клас
Василена-Никол 6а клас Светите братя Кирил и Методий
Дефне 5б клас
Божидара 6а клас Кирил и Методий
Берк Кадир 5б клас
Презентация на Алара Расим 7а клас
Иванка Боянова 5а клас Живота и делото на Кирил и Методий
Дестан Хамза 5а клас Делото на братята Кирил и Методий
Ервин Керим 6а клас
Георги Капитански 5а клас
Ерен Меймед 6а клас Живота и делото на Св. Св. Кирил и Методий
Джанел Насуф -5а клас Живот и дело на Св. Св. Кирил и Методий
Йоанна Николова 5а клас
Валентина Дикова 7б клас Живота и делото на Кирил и Методий
Ивон Паскова 6а клас
Стела Милушева 6 а  клас
Каан Хабилов 6а клас
Есин Ахмед 6а клас 11 МАЙ
Айдан Адем 6а клас
Фикрие Ахмед 6в клас
Ангела Раева 5а клас – 11 май
Димитър Петров 6а клас
Дефне Иса 5б клас
Джансел Муса 6б клас
Майските празници 1в клас
Върви, народе възродени
ВЕЛИКОТО ДЕЛО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Вижте скрития текст в българската абука
патронен празник 4б клас
На 11 май се честват свети свети Кирил и Методий