Защита на лични данни

Документация  ЗЗЛД:
2_dogovor_za_obrabotka (1)(3)
4. Оценка на въздействиието
5. регистър-персонал
6. Регистър-видеонаблюдение
6. Регистър-деца
6. Регистър-пропусквателен и регистрационен режим
10 ЗАПОВЕД_ниво_лични_данни
10. Регистър-ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
10. Регистър-контрагенти и партньори
14. декларация-персонал
16. Декларация-други занимания
17. Декларация-видеонаблюдение
18. декларация-персонал-кандидати
19. Бланка-унищожени
20. Акт за унищожаване
22. Заповед-служители
23. Заповед-унищожаване
deklaracia_saglasie
List-uchene
Spisak-dokumenti-srokove
акт -унищожение
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
декларация възпитателен процес
декларация 15
Доклад видеонаблюдение
ЗАПОВЕД ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ
заповед -политика и дл.лице
заявление
инструкция за съхранение на документи на хартиен носител
инструкция ЗЗЛД
оценка на въздействието 2020г.
оценка на въздействието 2022г.
оценка на въздействието.2018г.
П Р О Т О К О Л 3-3
политика лични данни 2
приложение1
протокол 1-1
протокол 2
протокол проведено обучение
Процедура за въздействието
регистър кандидати за работа
регистър родители
справка за оправомощено лице
Уведомление-сигурност2
ДРУГИ:
Закон за защита на личните данни_26_11_2019
ВЪТРЕШНИ-ПРАВИЛА-ЗЗЛД
ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-ИНФОРМИРАНО-СЪГЛАСИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ-за-оттегляне-на-съгласие
ПРОТОКОЛ-за-унищожаване-на-лични-данни
ИСКАНЕ-за-упражняване-на-права-на-субект-на-лични-данни
Контакт с администратора на лични данни:
адвокат: Елена  Златева
тел : 0882030565 и 089441956
e-mail: ezlatevaa@abv.bg